Regulamin

– w ośrodku osobie szkolonej przed rozpoczęciem kursu zostaje przeprowadzane badanie lekarskie

– osoba może przerwać kurs na prawo jazdy w dowolnym momencie i wznowić je kiedy tylko zaistnieje taka możliwość (max. do 2 lat od rozpoczęcia szkolenia) bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

– pojazdy i instruktor prowadzący zostają przydzielani losowo przez kierownika ośrodka.

– w pojeździe oprócz instruktora i osoby szkolonej może znajdować się dodatkowo jeden uczestnik kursu jako obserwator.

– egzaminy państwowe przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD-y) na terenie całego kraju. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja związana z miejscem zameldowania, do egzaminu można podejść w dowolnie wybranym ośrodku. (zobacz: www.wordy.pl).

– zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawia kierownik ośrodka. Jest ono ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

 

Opłaty za kurs

– Pierwszą wpłatę (całość lub I ratę) uiszczamy zapisując się na kurs w biurze ośrodka, II ratę wpłacamy po ukończeniu zajęć teoretycznych lub po wyjeżdżeniu połowy godzin przewidzianych w programie kursu (zależnie od kategorii), III ratę przed ukończeniem kursu.

– istnieje możliwość indywidualnej umowy z kierownikiem co do formy i terminów płatności za naukę jazdy. Należy to ustalić przed rozpoczęciem kursu.

– istnieje możliwość dokonania wpłaty przelewem na konto ośrodka . Ośrodek Szkolenia  Radosław Albrecht  75 1140 2004 0000 3602 7332 43 49 Potwierdzenie przelewu należy przedłożyć w biurze ośrodka przy zapisie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym.

– po dokonaniu wpłaty, osobie wystawione zostaje pokwitowanie (KP). Wszelkie pokwitowania należy przechowywać do momentu ukończenia kursu na prawo jazdy i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.

DODATKOWE DWIE GODZINY JAZDY TIR-em (C, C+E) obejmują:

 1. prawo jazdy kat c warszawa bemowo
 2. szkoła jazdy warszawa bielany
 3. prawo jazdy kat ce warszawa ursynów
 4. szkoła jazdy warszawa bielany

Tematy realizowane podczas zajęć praktycznych na kursie na prawo jazdy:

Przygotowanie się do jazdy:

 1. poznanie techniki prawidłowego wchodzenia do pojazdu,
 2. nabycie umiejętności zajmowania właściwej pozycji za kierownicą,
 3. nabycie umiejętności właściwego operowania kołem kierownicy.

  Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z naczepą:

 1. omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy sprzęganiu i rozprzęganiu pojazdu z naczepą,
 2. instruktaż właściwego wykonania zadania ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 3. ćwiczenia praktyczne,
 4. ocena wykonania zadania.

Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania:

 1. nabycie umiejętności manewrowania ciągnikiem siodłowym z  naczepą:  jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie prostopadłe wjazd przodem – wyjazd tyłem oraz wjazd tyłem – wyjazd przodem,
 2. nabycie umiejętności korzystania w praktyce z systemów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP,
 3. nabycie umiejętności korzystania w praktyce z retardera, tempomatu oraz ogranicznika prędkości maksymalnej – limiter,
 4. nabycie umiejętności optymalnego wykorzystania przełożeń skrzyni biegów: split, range, comfort shift.

Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń:

 1. uświadomienie występowania ,,martwych pól” w polu widzenia kierowcy,
 2. nabycie umiejętności właściwego pokonywania zakrętów w trudnych warunkach drogowych pojazdem członowym,
 3. nauka podstaw jazdy defensywnej.

Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu:

 1. omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy wysiadaniu w pojazdu,
 2. instruktaż właściwego wykonania zadania ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 3. ćwiczenia praktyczne.

Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy:

 1. omówienie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 2. wykonanie czynności kontrolno obsługowych pneumatycznego układu hamulcowego,
 3. sprawdzenie stanu ogumienia,
 4. sprawdzenie stanu układu kierowniczego.

 

Wykłady

 1. „KURSY PORANNY”
 2. „KURSY WEEKENDOWE”
 3. „KURS EKSPRESOWY”

OSOBY ZAINTERESOWANE  ZAJĘCIAMI  PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM
nr.tel. 606-480-338 lub 22-635-30-28

– szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. A, B rozpoczyna cykl wykładów (5 spotkań):
od  17.00 piątek,(od 9.00 sobota, niedziela,)od 17.00 poniedziałek,wtorek, co stanowi łącznie 30 jednostek lekcyjnych

– szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. C, D, CE rozpoczyna cykl wykładów (3 spotkania)
piątek od 17.00 sobota, niedziela od 9.00, co stanowi łącznie 20 jednostek lekcyjnych

– zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali multimedialnej, a wykładowca ma do dyspozycji szereg pomocy dydaktycznych, ułatwiających kursantowi zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy. Program wykładów 5 spotkań A,B,T; 3 spotkania C,CE,D

– w biurze do państwa dyspozycji znajdują się stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy wykorzystujący oryginalne licencjonowane oprogramowanie z ITS (program egzaminacyjny TEST) zgodny z programem i sprzętem (specjalna klawiatura) wykorzystywanym w WORD-ach na terenie całego kraju, z których można korzystać codziennie w godzinach otwarcia biura.

–  egzaminem wewnętrznym przeprowadzony jest  na  31 godz.(egzamin jest bezpłatny).

 

Nauka jazdy

– ustalone jazdy zostają zapisane w grafiku, który stanowi podstawę do ewentualnych zmian.

– w przypadku nie zgłoszenia się osoby na umówioną godzinę w wyznaczonym miejscu, instruktor oczekuje do 30 min., jeżeli w tym czasie nie zostanie zawiadomiony ma czas wolny.

– celem powiadomienia prosimy dzwonić do instruktora prowadzącego lub pod nr stac. (22) 635 30 28.

– zajęcia praktyczne prowadzą młodzi, cierpliwi, wykwalifikowani i zaangażowani instruktorzy, których celem jest rzetelna nauka jazdy i przygotowanie osoby do zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy.

– instruktora prowadzącego przydziela losowo kierownik ośrodka. Instruktor prowadzący przeprowadza egzamin wewnętrzny oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za praktyczne przygotowanie osoby szkolonej do egzaminu państwowego.

– w trakcie szkolenia instruktor prowadzący musi wyjeździć min. 50% godzin (z danym kursantem) przewidzianych w programie szkolenia na daną kategorię.

– w trakcie szkolenia istnieje możliwość zmiany instruktora prowadzącego, zgłaszając kierownikowi ośrodka na piśmie uzasadniając swoją decyzję.

– czas trwania jazdy: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, godz.

– jazdy prowadzone są na terenie całej Warszawy w godz. 7.00 – 22.00.

– miejsce spotkań:  plac bankowy (pod biurem I) ul.Długa 29 oraz  Mc Donald’s na skrzyżowaniu ul.Górczewskiej i Lazurowej (pod biurem II). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany miejsca spotkań.

– po ukończeniu każdej jazdy instruktor wypisuje kartę przeprowadzonych zajęć i szczegółowo wyjaśnia spostrzeżenia i błędy z niej wynikające.

– w trakcie szkolenia przewidziana jest jazda poza miastem na odcinku min 50 km o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

– ośrodek nie pracuje w niedziele i święta – należy dokładnie zapoznać się z regulaminem i kalendarzem dni roboczych OSK (dostępne w biurze)

– po ukończonym szkoleniu zostaje przeprowadzany przez instruktora prowadzącego egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

– po przeprowadzonym egzaminie instruktor prowadzący wypełnia kartę przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i wystawia opinię osobie egzaminowanej, określając jej przygotowanie praktyczne.

– jeżeli instruktor uzna iż osoba nie jest przygotowana do zdawania egzaminu państwowego (oblała egzamin wew.), zaświadczenie o ukończeniu kursu nie zostaje jej wydane, a osoba obowiązana jest do wyznaczenia sobie następnego terminu.

– jeżeli osoba zdała egzamin wewnętrzny umawia się w biurze na odbiór zaświadczenia.

– ustalone godziny jazd można odwołać lub przełożyć bez żadnych konsekwencji dwa pełne dni robocze przed wyznaczonym terminem, w przeciwnym razie przepadną.szukasz współpracy?
>>dowiedz się więcej<<

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST

Adres
ul. Długa 29
00-238 Warszawa
Email
E-mail: info@osktest.pl
Telefon
Tel: +48 22 635 30 28, 507 240 256

O nas

Od wielu lat zapewniamuy wysoką jakość szkolenia kandydatów na kierowców, Zapewniamy fachowy I bezstresowy przebieg szkoleń.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design