kody w prawo jazdy

Prawo jazdy w telefonie w 2020 r – Informacja potwierdzona

Prawo jazdy w telefonie w 2020 r – Informacja potwierdzona

Ministerstwo Cyfryzacji jest już techniczne gotowe, brakuje tylko odpowiednich przepisów. Ostatni z dokumentów wymaganych przy kontroli drogowej będzie dostępny na telefonie. Cyfrowe prawo jazdy ma pojawić się w 1 kwartale 2020 roku.

To ostatni element cyfrowej układanki. Na telefonie możemy już mieć, w ramach usługi mObywatel , dowód rejestracyjny auta, polisę OC i kartę pojazdu. Brakowało oczywiście prawa jazdy, ale i nad tym pracują odpowiednie resorty.

 

Będziemy mogli udostępnić cyfrowe prawo jazdy w aplikacji mPojazd. W tym momencie nie ma takiej możliwości, ale po uchwaleniu przepisów, które są w tym momencie na etapie konsultacji międzyresortowych, zakładamy, że też taka możliwość się pojawi – stwierdził w rozmowie z agencją Informacyjną Newseria Karol Okoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

– Biorąc pod uwagę cały proces legislacyjny, zakładamy, że to nie będzie jednak wcześniej niż I kwartał przyszłego roku – dodaje Okoński. Gdy jeszcze kilka miesięcy temu prezentowano mDokumenty, ta data w ogóle się nie pojawiła.

 

Problem polega nie na infrastrukturze, ale na przepisach. Potrzebne są zmiany w ustawie o ruchu drogowym, aby kierowcy nie byli karani za jazdę bez dokumentu prawa jazdy (obecnie grozi za to 50 zł). To element tzw. pakietu regulacyjnego, który pozwoli również na m.in. czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Już w przyszłym roku będzie można zostawić prawo jazdy w domu. Warto jednak pamiętać, że tak jak pozostałe elementy aplikacji, wyświetlane dane nie mają charakteru oficjalnego dokumentu i nie są honorowane podczas wyjazdu za granicę.

Źródło: fot. EastNews

Co oznaczają poszczególne kody w dokumencie prawa jazdy np kod 95

Co oznaczają poszczególne kody w dokumencie prawa jazdy np kod 95

Odnośnie wpisu kodu 95, który jest warunkowane przepisem art. 39f ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r., starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie przedłożonych kopii:

 1. świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG,
 2. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 3. orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – określonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1.

Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

 1. 01- wymagana korekta lub ochrona wzroku:
  01.01 – okulary,
  01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
  01.03 – okulary ochronne,
  01.04 – szkła przyciemnione,
  01.05 – przepaska na oko,
  01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe;
 2. 02 – wymagana korekta słuchu:
  02.01 – aparat słuchowy jednouszny,
  02.02 – aparat słuchowy obuuszny;
 3. 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
  03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
  03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
 4. 05 – wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające ze stanu zdrowia kierowcy):
  05.01 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),
  05.02 – jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta),
  05.03 – jazda bez pasażerów,
  05.04 – jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h,
  05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
  05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy,
  05.07 – bez prawa jazdy po autostradach,
  05.08 – zakaz spożywania alkoholu;
 5. 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
  10.01 – ręczna zmiana biegów,
  10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
  10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,
  10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
  10.05 – bez przekładni dodatkowej;
 6. 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
  15.01 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
  15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
  15.03 – sprzęgło automatyczne,
  15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
 7. 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
  20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
  20.02 – powiększony pedał hamulca,
  20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
  20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
  20.05 – wychylny pedał hamulca,
  20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
  20.07 – maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
  20.08 – maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
  20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
  20.10 – elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
  20.11 – nożny hamulec postojowy,
  20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
  20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
  20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
 8. 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
  25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
  25.02 – pedał przyspieszenia pod całą stopę,
  25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
  25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
  25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
  25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
  25.07 – pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
  25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
  25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
 9. 30 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
  30.01 – pedały równoległe,
  30.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
  30.03 – przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
  30.04 – pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
  30.05 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
  30.06 – wypiętrzona podłoga,
  30.07 – przegroda z boku pedału hamulca,
  30.08 – przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,
  30.09 – przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
  30.10 – podparcie pięty lub nogi,
  30.11 – elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;
 10. 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
  35.01 – urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
  35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
  35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
  35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
  35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
 11. 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
  40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
  40.02 – układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
  40.03 – układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
  40.04 – wydłużona kolumna kierownicy,
  40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
  40.06 – wychylne koło kierownicy,
  40.07 – pionowe koło kierownicy,
  40.08 – poziome koło kierownicy,
  40.09 – kierowanie nożne,
  40.10 – alternatywny system kierownicy (drążek),
  40.11 – gałka na kierownicy,
  40.12 – szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
  40.13 – ze stawem szynowym;
 12. 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek):
  42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
  42.02 – zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
  42.03 – dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
  42.04 – panoramiczne wewnętrzne lusterko,
  42.05 – lusterko do obserwacji martwych pól,
  42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);
 13. 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
  43.01 – fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
  43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
  43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
  43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
  43.05 – wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
  43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
  43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
 14. 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
  44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
  44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
  44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
  44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
  44.05 – ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
  44.06 – zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
  44.07 – zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),
  44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;
 15. 45 – wyłącznie motocykle z koszem;
 16. 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
 17. 51 – dla określonego pojazdu lub tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN);
 18. 70 – wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez …. (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 70.0123456789.NL);
 19. 71 – wtórnik prawa jazdy numer ….. (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 71.987654321.HR);
 20. 72 – wyłącznie dla pojazdów kategorii A z maksymalną pojemnością skokową cylindra 125 cm3 oraz maksymalną mocą 11 Kw (A1);
 21. 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów trójkołowych lub czterokołowych (B1);
 22. 74 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1);
 23. 75 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy (D1);
 24. 76 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1), połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego (C1+E);
 25. 77 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi bez siedzenia kierowcy (D1) połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile (a) dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz (b) przyczepa nie jest wykorzystywana do przewozu pasażerów (D1+E);
 26. 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
 27. 79 – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą, np.: 79(…);
 28. 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
 29. 96 – potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów;
 30. 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
 31. 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
 32. 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
 33. 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
 34. 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
 35. 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
 36. 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia. W przypadku gdy ograniczenie dotyczy wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.
 • art. 15 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151), – art. 39 f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.),
 • załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami