Prawo jazdy krok po kroku

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:

 

14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:-A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie praw jazdy) i złożyć następujące dokumenty:

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,

Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy),

Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,

Zgoda rodziców – w przypadku osoby niepełnoletniej.

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia w celu rozpoczęcia kursu.

Nauka jazdy w OSK kończy się egzaminem wewnętrznym. Po jego zdaniu kierownik ośrodka wystawia  zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo na terenie całego kraju.

Gdy kurs prawa jazdy zostanie ukończony należy udać się do  WORD i po przedstawieniu nr. PKK  wraz z dowodem osobistym można zapisać się na egzamin państwowy prawa jazdy.

 

Ceny egzaminów w WORD

cennik-egzaminow-2013

Po zdanym egzaminie WORD sprawdza i przesyła w terminie do 3 dni od daty zdania komplet dokumentów do wydziału komunikacji właściwego za względu na miejsce zameldowania osoby

w wydziale komunikacji przy odebraniu prawa jazdy należy uiścić opłaty:
– wydanie prawa jazdy 100. zł

– opłata skarbowa 5 zł

– opłata ewidencyjna 1 zł

– za każdy załącznik 0,5 zł

– czas oczekiwania na odbiór prawa jazdy to według przepisów 30 dni, w praktyce do 3 tygodni. Status procesu produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.pwpw.pl

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

– dowód tożsamości,

– jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

– orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),

– kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

– kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

-kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

Badania lekarskie

– badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz. [ nasz lekarz ]

– badanie przeprowadzane jest dla dwóch grup kategorii:

a) A, A1, B, B1, T B+E

b) C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E

– osoba może przystąpić do kursu dopiero po stwierdzeniu przez lekarza braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii.

– po przeprowadzonym badaniu lekarz wystawia osobie orzeczenie lekarskie bezterminowe lub terminowe na okres min. 5 lat.

– jeżeli lekarz posiada jakieś wątpliwości wystawia skierowanie i kieruje osobę na konsultacje specjalistyczne.

– orzeczenie lekarskie powinno być dostarczone do ośrodka szkolenia kierowców w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jego wydania.szukasz współpracy?
>>dowiedz się więcej<<

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST

Adres
ul. Długa 29
00-238 Warszawa
Email
E-mail: info@osktest.pl
Telefon
Tel: +48 22 635 30 28, 507 240 256

O nas

Od wielu lat zapewniamuy wysoką jakość szkolenia kandydatów na kierowców, Zapewniamy fachowy I bezstresowy przebieg szkoleń.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design