Pracownia psychologiczna

Wiadomości ogólne:

Pracownia Psychologiczna zajmuje się diagnostyką psychologiczną w zakresie psychologii transportu. Została wpisana do rejestru pracowni psychologicznych w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie pod numerem SZ-Z-I.RP.154/13/ PP-1 z dniem 29 kwietnia 2013 roku.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie dokładnych badań, szybko i w miłej atmosferze. Badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującą metodologią badań psychologicznych przez uprawnionego psychologa.

Miejsce i czas przeprowadzania badań:

ul. Górczewska (skrzyżowanie z ul. Lazurową) 253D, lol.5 BEMOWO
wtorki od godz. 8.00 – 16.00 (przybycie proszę potwierdzić telefonicznie)
kontakt: 602-774-556

Badania psychologiczne obejmują:

Testy osobowości i temperamentu służą do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych (dojrzałość emocjonalna).
Testy sprawności umysłowej służą do badania umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, przewidywania,  koncentracji i podzielności uwagi.
Testy aparaturowe sprawdzają sprawność psychomotoryczną i funkcjonowanie procesów myślowych, między innymi:

 1. czas reakcji – refleks,
 2. umiejętność oceny odległości,
 3. umiejętność oceny prędkości, decyzyjności,
 4. widzenie w mroku,
 5. wrażliwość na olśnienie,

koordynację wzrokowo-ruchową

Przeprowadzane badania są zgodne z obowiązującą Metodyką Badań Kierowców wydaną przez Instytut Transportu Samochodowego.

Zakres badań psychologicznych obejmuje:

Operatorów – (90 zł):

    wózków widłowych i akumulatorowych,
    suwnic,
    koparek, ładowarek, dźwigów, żurawi wieżowych,
    maszyn drogowych,
    maszyn budowlanych,
    osoby pracujące na wysokości powyżej 3 m.

Kandydatów na kierowców, kierowcy / instruktorów / egzaminatorów (110 zł):

    kierowcy zawodowi, (szkolenie okresowe, kursy kwalifikacyjne),
    kierowcy taksówek,
    kierowcy pojazdów służbowych,
    kandydaci na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
    kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
    instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy.

Kierowców skierowanych przez Starostę / policję z powodu (150 zł):

    kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
    przekroczenia liczby 24 punktów karnych
    spowodowania wypadku drogowego,
    popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym.

Na badanie proszę zabrać ze sobą:

    dowód osobisty,
    prawo jazdy,
    okulary lub soczewki (jeśli została stwierdzona wada wzroku),
    skierowanie (jeśli zostało wydane).

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.
 4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów .
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 6. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
 7. Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 8. Rozporządzenie MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich członka Państwowej Straży Pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.


szukasz współpracy?
>>dowiedz się więcej<<

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST

Adres
ul. Długa 29
00-238 Warszawa
Email
E-mail: info@osktest.pl
Telefon
Tel: +48 22 635 30 28, 507 240 256

O nas

Od wielu lat zapewniamuy wysoką jakość szkolenia kandydatów na kierowców, Zapewniamy fachowy I bezstresowy przebieg szkoleń.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design