Aktualne i ogólne zasady zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami

Aktualne i ogólne zasady zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami

 
 • Czy do nowego egzaminu trzeba będzie się inaczej przygotowywać?

  Nie. Rzetelnie prowadzone zajęcia w ośrodku szkolenia kierowców, dają gwarancję dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności praktycznych jest identyczny, jak w przypadku starego egzaminu. Wystarczy nauczyć się przepisów ruchu drogowego, które dotyczą wybranej kategorii prawa jazdy.

 • Chciałbym rozpocząć kurs nauki jazdy na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy, czy wystarczy mi do tego jeden profil kandydata na kierowcę?

  Dla każdej kategorii prawa jazdy konieczne jest utworzenie osobnego profilu PKK 

 • Mam 21 lat i posiadam kategorie A i B. Planuję zmianę miejsca zamieszkania, co wiąże się z wymianą dokumentu. Czy otrzymam nowy dokument tylko z kat. B? Kategorię A według nowych przepisów można uzyskać dopiero po ukończeniu 24 lat.

  Uprawnienia zdobyte przed zmianą przepisów zachowują ważność. W tym przypadku zostanie wydany dokument według nowego wzoru wraz z uzyskanymi wcześniej kategoriami prawa jazdy. 

 • Posiadam kategorię prawa jazdy B1, czy muszę założyć PKK, jeśli chce uzyskać kategorię B?

  Tak. Utworzenie profilu kandydata na kierowcę będzie konieczne. Warto pamiętać o tym, że w takim przypadku nie jest konieczne podchodzenie do części teoretycznej egzaminu.

 • Ile lat obowiązuje prawo jazdy wydane po 19 stycznia 2013 r.?

  Prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat. Prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat. Nie oznacza to jednak, że kierowca będzie musiał ponownie zdawać egzamin w WORD. Warunkiem uzyskania nowego blankietu prawa jazdy, będzie uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. 

 • Czy mogę złożyć wniosek o wydanie uprawnienia przez Internet?

  Tak. W tym celu należy się wcześniej wyposażyć po podpis kwalifikowany, czyli tzw. podpis elektroniczny, a następnie dokonać formalności na stronie internetowej info-car.pl

 • Czy kursant może uczestniczyć w szkoleniu uzupełniającym po niezaliczonym egzaminie na prawo jazdy?

  Kandydat na kierowcę będzie miał taką możliwość. 

 • Czy szkoła jazdy (OSK) musi na czas szkolenia uzupełniającego pobrać profil kandydata na kierowcę do siebie?

  Dla szkolenia uzupełniającego OSK musi pobrać profil kandydata na kierowcę do siebie. 

 • Czy szkolenie uzupełniające może się odbywać w innej szkole jazdy (OSK) niż szkolenie podstawowe.

  Szkolenie uzupełniające można prowadzić w dowolnym OSK. O wyborze szkoły jazdy decyduje kandydat i nie musi to być szkoła, w której prowadzono szkolenie podstawowe.