Nauka jazdy Warszawa, Prawo jazdy Warszawa
Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST,
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa,
tel.: +48 22 635 30 28, 507 240 256, email: info@osktest.pl, mapa

Kursy – kategorie A,B,C,CE,D

osk test
OD WIELU LAT ZAPEWNIAMY  wysoką jakość szkolenia kandydatów na kierowców, Zapewniamy FACHOWY I bezstresowy przebieg szkoleń.

kurs kat b ekspresowy warszawa bemowo

Kurs prawa jazdy kategorii A, B – podręczniki, płyta CD,  w cenie kursu .

 

Nasze biura znajdują się
ul. Długa 29 lok.10
 na Bemowie
ul. Górczewska 253D lok.6
i
Bielany
 przy ul. Lindego 20 lok. 17. (blisko metra wawrzyszew)
  Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym
 
Istnieje także możliwość  zapisu na kurs prawa jazdy w innych uzgodnionych terminach.np( sobota)
tel.507-240-256
 
 

cennik osk test

Kategoria T P Opis Cena
A1 30 20 Podstawowy
(6x5h teoria) 4 zegarowe
1100
A2 30 20 Podstawowy
(6x5h teoria) 4 zegarowe
1200
A 30 20 Podstawowy
(6x5h teoria) 4 zegarowe
1300
B 30 30 Podstawowy
(6x5h teoria) 4 zegarowe
1450
B
rozszerzony
30 40 Zwiększona liczba godzin zajęć

praktycznych

1800
B

indywidyalny

30 30 zajęcia teoretyczne i praktyczne

ustalane indywidualnie z kursantem

1800
C 20 30 Podstawowy
(4x5h teoria) 4 zegarowe
2200
C 20 30 Podstawowy
(4x5h teoria) 4 zegarowe + 2h jazdyTIR-em
2400
C+E 20 25 Podstawowy
(4x5h teoria) 4 zegarowe
2000
C+E 20 27 Podstawowy
(4x5h teoria) 4 zegarowe + 2h jazdyTIR-em
2200
D

(mając kat. B)

20 60 Podstawowy
(4x5h teoria) 4 zegarowe
3800
D

(mając kat. C)

20 40 Podstawowy
(4x5h teoria) 4 zegarowe
2800
Badania lekarskie
Badania lekarskie Szkolenie okresowe,

kurs kwalifikacyjny

 100
Badania psychotechniczne operatorzy 90
Badania psychotechniczne kierowcy 110
Badania psychotechniczne punkty karne, alkohol, wypadek 150

Osoby  niezdecydowane lub wątpiące w swoje możliwości, zapraszamy na niezobowiązującą jazdę próbną z instruktorem, po której instruktor udzieli niezbędnych wyjaśnień co do indywidualnych predyspozycji danej osoby, które zapewne pomogą w podjęciu dalszej decyzji.Dotyczy tylko kat. B

zapraszamy

REGULAMIN OSK TEST

– w ośrodku osobie szkolonej przed rozpoczęciem kursu zostaje przeprowadzane badanie lekarskie

– osoba może przerwać kurs na prawo jazdy w dowolnym momencie i wznowić je kiedy tylko zaistnieje taka możliwość (max. do 2 lat od rozpoczęcia szkolenia) bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

– pojazdy i instruktor prowadzący zostają przydzielani losowo przez kierownika ośrodka.

– w pojeździe oprócz instruktora i osoby szkolonej może znajdować się dodatkowo jeden uczestnik kursu jako obserwator.

– egzaminy państwowe przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD-y) na terenie całego kraju. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja związana z miejscem zameldowania, do egzaminu można podejść w dowolnie wybranym ośrodku. (zobacz: www.wordy.pl).

– zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawia kierownik ośrodka. Jest ono ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

Opłaty za kurs.

– Pierwszą wpłatę (całość lub I ratę) uiszczamy zapisując się na kurs w biurze ośrodka, II ratę wpłacamy po ukończeniu zajęć teoretycznych lub po wyjeżdżeniu połowy godzin przewidzianych w programie kursu (zależnie od kategorii), III ratę przed ukończeniem kursu.

– istnieje możliwość indywidualnej umowy z kierownikiem co do formy i terminów płatności za naukę jazdy. Należy to ustalić przed rozpoczęciem kursu.

– istnieje możliwość dokonania wpłaty przelewem na konto ośrodka . Ośrodek Szkolenia  Radosław Albrecht  75 1140 2004 0000 3602 7332 43 49 Potwierdzenie przelewu należy przedłożyć w biurze ośrodka przy zapisie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym.

– po dokonaniu wpłaty, osobie wystawione zostaje pokwitowanie (KP). Wszelkie pokwitowania należy przechowywać do momentu ukończenia kursu na prawo jazdy i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.

DODATKOWE DWIE GODZINY JAZDY TIR-em (C, C+E) obejmują:

prawo jazdy kat c warszawa bemowo

szkoła jazdy warszawa bielany

prawo jazdy kat ce warszawa ursynów

szkoła jazdy warszawa bielany

Tematy realizowane podczas zajęć praktycznych na kursie na prawo jazdy:

Przygotowanie się do jazdy:

 • poznanie techniki prawidłowego wchodzenia do pojazdu,
 • nabycie umiejętności zajmowania właściwej pozycji za kierownicą,
 • nabycie umiejętności właściwego operowania kołem kierownicy.

Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z naczepą:

 • omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy sprzęganiu i rozprzęganiu pojazdu z naczepą,
 • instruktaż właściwego wykonania zadania ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • ocena wykonania zadania.

Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania:

 • nabycie umiejętności manewrowania ciągnikiem siodłowym z  naczepą:  jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie prostopadłe wjazd przodem – wyjazd tyłem oraz wjazd tyłem – wyjazd przodem,
 • nabycie umiejętności korzystania w praktyce z systemów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP,
 • nabycie umiejętności korzystania w praktyce z retardera, tempomatu oraz ogranicznika prędkości maksymalnej – limiter,
 • nabycie umiejętności optymalnego wykorzystania przełożeń skrzyni biegów: split, range, comfort shift.

Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń:

 • uświadomienie występowania ,,martwych pól” w polu widzenia kierowcy,
 • nabycie umiejętności właściwego pokonywania zakrętów w trudnych warunkach drogowych pojazdem członowym,
 • nauka podstaw jazdy defensywnej.

Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu:

 • omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy wysiadaniu w pojazdu,
 • instruktaż właściwego wykonania zadania ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 • ćwiczenia praktyczne.

Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy:

  • omówienie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
  • wykonanie czynności kontrolno obsługowych pneumatycznego układu hamulcowego,
  • sprawdzenie stanu ogumienia,
  • sprawdzenie stanu układu kierowniczego.

WYKŁADY

„KURSY PORANNY”

„KURSY WEEKENDOWE”

„KURS EKSPRESOWY”

OSOBY ZAINTERESOWANE  ZAJĘCIAMI  PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM

nr.tel. 606-480-338 ., 22-635-30-28

– szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. A, B rozpoczyna cykl wykładów (5 spotkań):
od  17.00 piątek,(od 9.00 sobota, niedziela,)od 17.00 poniedziałek,wtorek,środa co stanowi łącznie 30 jednostek lekcyjnych

– szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. C, D, CE rozpoczyna cykl wykładów (3 spotkania)
piątek od 17.00 sobota, niedziela od 9.00, co stanowi łącznie 20 jednostek lekcyjnych

– zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali multimedialnej, a wykładowca ma do dyspozycji szereg pomocy dydaktycznych, ułatwiających kursantowi zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy. Program wykładów 5 spotkań A,B,T; 3 spotkania C,CE,D

– w biurze do państwa dyspozycji znajdują się stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy wykorzystujący oryginalne licencjonowane oprogramowanie z ITS (program egzaminacyjny TEST) zgodny z programem i sprzętem (specjalna klawiatura) wykorzystywanym w WORD-ach na terenie całego kraju, z których można korzystać codziennie w godzinach otwarcia biura.

–  egzaminem wewnętrznym przeprowadzony jest  na  31 godz.(egzamin jest bezpłatny).

Nauka jazdy

– ustalone jazdy zostają zapisane w grafiku, który stanowi podstawę do ewentualnych zmian.

– w przypadku nie zgłoszenia się osoby na umówioną godzinę w wyznaczonym miejscu, instruktor oczekuje do 30 min., jeżeli w tym czasie nie zostanie zawiadomiony ma czas wolny.

– celem powiadomienia prosimy dzwonić do instruktora prowadzącego lub pod nr stac. (22) 635 30 28.

– zajęcia praktyczne prowadzą młodzi, cierpliwi, wykwalifikowani i zaangażowani instruktorzy, których celem jest rzetelna nauka jazdy i przygotowanie osoby do zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy.

– instruktora prowadzącego przydziela losowo kierownik ośrodka. Instruktor prowadzący przeprowadza egzamin wewnętrzny oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za praktyczne przygotowanie osoby szkolonej do egzaminu państwowego.

– w trakcie szkolenia instruktor prowadzący musi wyjeździć min. 50% godzin (z danym kursantem) przewidzianych w programie szkolenia na daną kategorię.

– w trakcie szkolenia istnieje możliwość zmiany instruktora prowadzącego, zgłaszając kierownikowi ośrodka na piśmie uzasadniając swoją decyzję.

– czas trwania jazdy: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, godz.

– jazdy prowadzone są na terenie całej Warszawy w godz. 7.00 – 22.00.

– miejsce spotkań:  plac bankowy (pod biurem I) ul.Długa 29 oraz  Mc Donald’s na skrzyżowaniu ul.Górczewskiej i Lazurowej (pod biurem II). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany miejsca spotkań.

– po ukończeniu każdej jazdy instruktor wypisuje kartę przeprowadzonych zajęć i szczegółowo wyjaśnia spostrzeżenia i błędy z niej wynikające.

– w trakcie szkolenia przewidziana jest jazda poza miastem na odcinku min 50 km o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

– ośrodek nie pracuje w niedziele i święta – należy dokładnie zapoznać się z regulaminem i kalendarzem dni roboczych OSK (dostępne w biurze)

– po ukończonym szkoleniu zostaje przeprowadzany przez instruktora prowadzącego egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

– po przeprowadzonym egzaminie instruktor prowadzący wypełnia kartę przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i wystawia opinię osobie egzaminowanej, określając jej przygotowanie praktyczne.

– jeżeli instruktor uzna iż osoba nie jest przygotowana do zdawania egzaminu państwowego (oblała egzamin wew.), zaświadczenie o ukończeniu kursu nie zostaje jej wydane, a osoba obowiązana jest do wyznaczenia sobie następnego terminu.

– jeżeli osoba zdała egzamin wewnętrzny umawia się w biurze na odbiór zaświadczenia.

– ustalone godziny jazd można odwołać lub przełożyć bez żadnych konsekwencji dwa pełne dni robocze przed wyznaczonym terminem, w przeciwnym razie przepadną.