Nauka jazdy Warszawa, Prawo jazdy Warszawa
Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST,
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa,
tel.: +48 22 635 30 28, 507 240 256, email: info@osktest.pl, mapa

Nauka jazdy Warszawa

UWAGA !!! Dla kursantów robiących prawo jazdy kategorii A, B
podręczniki, płyta CD,  w ceni kursu -
. kat C,CE,D podręczniki, płyta CD,badanie lekarskie

Wiadomości ogólne o nauce jazdy

- zapisać się można w każdej chwili, a wykłady rozpocząć w dowolny biurze  centrum ul. Długa 29 lok.10 lub na bemowie ul. Górczewska 253D lok.6 o wyznaczonych godzinach otwarcia biura.

- przed rozpoczęciem nauki jazdy należy dokładnie zapoznać się z regulaminem oraz kalendarzem dni roboczych ośrodka (dostępne w biurach OSK).

- jeżeli osoba jest niezdecydowana lub wątpi w swoje możliwości, proponujemy jej niezobowiązującą jazdę próbną z instruktorem, po której instruktor udzieli niezbędnych wyjaśnień co do indywidualnych predyspozycji danej osoby, które zapewne pomogą w podjęciu dalszej decyzji.

- przy zapisach wymagana jest zgoda rodziców (jeżeli osoba nie ukończyła 18lat), dowód osobisty lub paszport (dla kat. A,B), dokument prawa jazdy kat. B (dla kat. C, D) oraz prawo jazdy kat. C lub zaświadczenie o zdanym egzaminie z WORD (dla kat. CE).

- w ośrodku osobie szkolonej przed rozpoczęciem kursu zostaje przeprowadzane badanie lekarskie kat C,CE,D (badanie w cenie kursu).

- osoba może przerwać szkolenie w dowolnym momencie i wznowić je kiedy tylko zaistnieje taka możliwość (max. do 2 lat od rozpoczęcia szkolenia) bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

- pojazdy i instruktor prowadzący zostają przydzielani losowo przez kierownika ośrodka.

- instruktor prowadzący zobowiązany jest do wyjeżdżeń min 50% godzin zajęć praktycznych oraz do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.

- w pojeździe oprócz instruktora i osoby szkolonej może znajdować się dodatkowo jeden uczestnik kursu jako obserwator.

- przed rozpoczęciem zajęć praktycznych osoba powinna określić miejsce podejścia do egzaminu państwowego, pod kątem, którego w dalszej części szkolenia będzie przygotowywana.

- egzaminy państwowe przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD-y) na terenie całego kraju. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja związana z miejscem zameldowania, do egzaminu można podejść w dowolnie wybranym ośrodku. (zobacz: www.wordy.pl).

- zaświadczenie o ukończeniu kursu wypisuje kierownik ośrodka. Jest ono ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

Opłaty za kurs prawa jazdy

- Pierwszą wpłatę (całość lub I ratę) uiszczamy zapisując się na kurs w biurze ośrodka, II ratę wpłacamy po ukończeniu zajęć teoretycznych lub po wyjeżdżeniu połowy godzin przewidzianych w programie kursu (zależnie od kategorii), III ratę przed ukończeniem kursu.

- istnieje możliwość indywidualnej umowy z kierownikiem co do formy i terminów płatności za naukę jazdy. Należy to ustalić przed rozpoczęciem kursu.

- istnieje możliwość dokonania wpłaty przelewem na konto ośrodka . Ośrodek Szkolenia  Radosław Albrecht  75 1140 2004 0000 3602 7332 43 49 Potwierdzenie przelewu należy przedłożyć w biurze ośrodka przy zapisie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym.

- po dokonaniu wpłaty, osobie wystawione zostaje pokwitowanie (KP). Wszelkie pokwitowania należy przechowywać do momentu ukończenia kursu na prawo jazdy i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.

CENNIK

Rodzaj kursu T P Wyjaśnienia Koszt
Kat.A1 30 20 podstawowy (6×5h teoria) 4 zegarowe 1100
Kat.A2 30 20 podstawowy (6×5h teoria) 4 zegarowe 1200
Kat.A 30 20 podstawowy (6×5h teoria) 4 zegarowe  
1200
Kat.B 30 30 podstawowy (6×5h teoria) 4 zegarowe 1300
Kat.C 20 30 podstawowy (4×5h teoria) 4 zegarowe 2200
Kat.C 20 32 podstawowy (4×5h teoria) 4 zegarowe + 2 godziny jazdy TIR-em 2400
Kat.C+E 20 25 podstawowy (4×5h teoria) 4 zegarowe 2000
Kat.C+E 20 27 podstawowy (4×5h teoria) 4 zegarowe + 2 godziny jazdy TIR-em 2200
Kat.D(mając kat.B) 20 60 podstawowy (4×5h teoria) 4 zegarowe 3800
Kat.D(mając kat.C) 20 40 podstawowy (4×5h teoria) 4 zegarowe 2800
Badania lekarskie kat.A, B 50
Badania lekarskie szkolenie okresowe, kurs kwalifikacyjny 150
Badania psychotechniczne operatorzy 90
Badania psychotechniczne kierowcy 110
Badania psychotechniczne punkty karne, alkohol, wypadek 150
weekendowy A,B 2x(sobota, niedziela 9.00-15.00) j.w
weekendowy C,C+E,D piątek 17.00-20.30, sobota,niedziela 9.00-15.00 j.w
popołudniowy w tygodniu godziny zajęć do ustalenia z instruktorem na pierwszym spotkaniu j.w
mieszany kat.A,B pt. 17.00-21.00, sob., niedz. 9.00-15.30, pon.17.00-21.00, wt. 17.00-20.30 j.w
rozszerzony kat.B 30
40 zwiększona liczba godzin zajęć praktycznych 1650
indywidualny kat.B
30 30 zajęcia teoretyczne i praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem 1700
expresowy A1, A2, A 30 20 zajęcia teoretyczne (4×7,5), zajęcia praktyczne (1,2×2,5×3) podst. + 100
expresowy B 30 30 zajęcia teoretyczne (4×7,5), zajęcia praktyczne (1,4×2,7×3) podst. + 200
expresowy C 20 30 zajęcia teoretyczne (2×7,6), zajęcia praktyczne (1,4×2,3×3,3×4) podst. + 200
expresowy C+E 20 25 zajęcia teoretyczne (2×7,6), zajęcia praktyczne (4×2,3×3,2×4) podst. + 200
expresowy D (mając B) 20 60 zajęcia teoretyczne (2×7,6), zajęcia praktyczne (4×2,8×3,7×4) podst. + 200
expresowy D (mając C) 20 40 zajęcia teoretyczne (4×7,5), zajęcia praktyczne (4×2,4×3,5×4) podst. + 200


DODATKOWE KARNETY PROMOCYJNE !!!

Dodatkowa osoba szkolona ma możliwość wykupienia okazjonalnego karnetu (50% zniżki) na zajęcia dodatkowe opisane poniżej.

1 Kurs samoobrony dla Kobiet (4xsobota 11.00-14.00) 4 spotkania 150
2 Karnet na zajęcia z samoobrony dla dzieci w wieku 3-4lat 2 miesiące 150
3 Karnet na zajęcia z samoobrony dla dzieci w wieku 5-12lat 2 miesiące 150

4 Karnet na zajęcia z MMA/BJJ 2 miesiące 150
5 Karnet na zajęcia z boksu 2 miesiące 150
6 Karnet na zajęcia z zapasy/submission fighting 2 miesiące 150
7 Karnet na zajęcia z samoobrony 2 miesiące 150
8 Karnet na zajęcia z crossfitu/kettlebells 2 miesiące 150

9 Karnet trening personalny 4 terningi 150

10 Sauna indywidualnie 5 wejścia 150
11 Masaż relaksacyjny, sportowy, odchudzający 4 sesje 150
12 Pakiet SPA: masaż, sauna 2+2 wejścia/sesje 150

13 Kurs doskonalenia techniki jazdy w ODTJ-cie na płycie poślizgowej 4 godziny 200
14 Kurs doskonalenia techniki jazdy w ODTJ-cie na trolejach 4 godziny 200


DODATKOWE DWIE GODZINY JAZDY TIR-em (C, C+E) obejmują:

pojazd MAN TGX

kolo kierownicy

dzwignia zmiany biegow

przelaczniki

Tematy realizowane podczas zajęć praktycznych na kursie na prawo jazdy:

Przygotowanie się do jazdy:

 • poznanie techniki prawidłowego wchodzenia do pojazdu,
 • nabycie umiejętności zajmowania właściwej pozycji za kierownicą,
 • nabycie umiejętności właściwego operowania kołem kierownicy.

Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z naczepą:

 • omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy sprzęganiu i rozprzęganiu pojazdu z naczepą,
 • instruktaż właściwego wykonania zadania ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • ocena wykonania zadania.

Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania:

 • nabycie umiejętności manewrowania ciągnikiem siodłowym z  naczepą:  jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, parkowanie prostopadłe wjazd przodem – wyjazd tyłem oraz wjazd tyłem – wyjazd przodem,
 • nabycie umiejętności korzystania w praktyce z systemów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP,
 • nabycie umiejętności korzystania w praktyce z retardera, tempomatu oraz ogranicznika prędkości maksymalnej – limiter,
 • nabycie umiejętności optymalnego wykorzystania przełożeń skrzyni biegów: split, range, comfort shift.

Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń:

 • uświadomienie występowania ,,martwych pól” w polu widzenia kierowcy,
 • nabycie umiejętności właściwego pokonywania zakrętów w trudnych warunkach drogowych pojazdem członowym,
 • nauka podstaw jazdy defensywnej.

Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu:

 • omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy wysiadaniu w pojazdu,
 • instruktaż właściwego wykonania zadania ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
 • ćwiczenia praktyczne.

Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy:

 • omówienie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 • wykonanie czynności kontrolno obsługowych pneumatycznego układu hamulcowego,
 • sprawdzenie stanu ogumienia,
 • sprawdzenie stanu układu kierowniczego.

PROMOCJE

-w przypadku łączenia 2 kategorii 5% zniżki od jednej kategorii.
- w przypadku łączenia 3 kategorii 10% zniżki od jednej kategorii.
- w przypadku zapisania się jednocześnie dwóch osób 5% zniżki od osoby.
- w przypadku zapisania się jednocześnie trzech osób 10% zniżki od osoby.

WYKŁADY

“KURSY WEEKENDOWE”

OSOBY ZAINTERESOWANE  ZAJĘCIAMI WEEKENDOWYMI PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM

nr.tel. 606-480-338 ., 22-635-30-28

- szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. A, B rozpoczyna cykl wykładów (5 spotkań):
od  17.00 piątek,(od 9.00 sobota, niedziela,)od 17.00 poniedziałek,wtorek,środa co stanowi łącznie 30 jednostek lekcyjnych

- szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. C, D, CE rozpoczyna cykl wykładów (3 spotkania)
piątek od 17.00 sobota, niedziela od 9.00, co stanowi łącznie 20 jednostek lekcyjnych

Terminy rozpoczęcia kursów ul.Długa 29 lok.10 rok 2014 r:

 1. 10,11,12,13,14 stycznia
 2. 7,8,9,10,11 lutego
 3. 14,15,16,17,18 lutego
 4. 21,22,23,24,25 lutego
 5. 14,15,16,17,18  marca
 6. 21,22,23,24,25 marca
 7. 11,12,13,14,15 kwietnia
 8. 25,26,27,28,29 kwietnia
 9. 9,10,11,12,13 maja
 10. 23,24,25,26,27 maja
 11. 6,7,8,9,10 czerwca
 12. 27,28,29,30,1  czerwca /lipca
 13. 11,12,13,14,15 lipca
 14. 25,26,27,28,29 lipca
 15. 8,9,10,11,12 sierpnia
 16. 22,23,24,25,26 sierpnia
 17. 5,6,7,8,9 września
 18. 19,20,21,22,23 września
 19. 10,11,12,13,14 października
 20. 24,25,26,27,28 października
 21. 7,8,9,10,12 listopada
 22. 21,22,23,24,25 listopada
 23. 5,6,7,8,9 grudnia
 24. 18,19,20,21,22 grudnia

*Uwaga

(planowany termin  może ulec przesunięciu o jeden tydzień)

 1. Terminy rozpoczęcia kursów ul.Górczewska 253D lok.5 rok 2014 r
 2. 17,18,19,20,21 stycznia
 3. 14,15,16,17,18 lutego
 4. 21,22,23,24,25 lutego
 5. 7,8,9,10,11  marca
 6. 21,22,23,24,25 marca
 7. 11,12,13,14,15 kwietnia
 8. 25,26,27,28,29 kwietnia
 9. 9,10,11,12,13 maja
 10. 23,24,25,26,27 maja
 11. 6,7,8,9,10 czerwca
 12. 20,21,22,23,24  czerwca
 13. 4,5,6,7,8 lipca
 14. 18,19,20,21,22 lipca
 15. 8,9,10,11,12 sierpnia
 16. 22,23,24,25,26 sierpnia
 17. 12,13,14,15,16 września
 18. 26,27,28,29,30 września
 19. 3,4,5,6,7 października
 20. 17,18,19,20,21 października
 21. 7,8,9,10,12 listopada
 22. 28,29,30,1,2 listopada/ grudnia
 23. 12,13,14,15,16 grudnia
 24. 18,19,20,21,22 grudnia

Dni wolne ośrodka w roku  2014 r

 1. 1,6, stycznia
 2. 20,21 kwietnia
 3. 1,2,3, maja
 4. 19 czerwca
 5. 15, sierpnia
 6. 1,11, listopada
 7. 24,25,26,27,28,29,30,31 grudnia
 8. 1,2 stycznia 2015r.

- zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali multimedialnej, a wykładowca ma do dyspozycji szereg pomocy dydaktycznych, ułatwiających kursantowi zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy. Program wykładów 5 spotkań A,B,T; 3 spotkania C,CE,D

- w biurze do państwa dyspozycji znajdują się stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy wykorzystujący oryginalne licencjonowane oprogramowanie z ITS (program egzaminacyjny TEST) zgodny z programem i sprzętem (specjalna klawiatura) wykorzystywanym w WORD-ach na terenie całego kraju, z których można korzystać codziennie w godzinach otwarcia biura.

-  egzaminem wewnętrznym przeprowadzony jest  na  31 godz.(egzamin jest bezpłatny).

Nauka jazdy

- ustalone jazdy zostają zapisane w grafiku, który stanowi podstawę do ewentualnych zmian.

- w przypadku nie zgłoszenia się osoby na umówioną godzinę w wyznaczonym miejscu, instruktor oczekuje do 30 min., jeżeli w tym czasie nie zostanie zawiadomiony ma czas wolny.

- celem powiadomienia prosimy dzwonić do instruktora prowadzącego lub pod nr stac. (22) 635 30 28.

- zajęcia praktyczne prowadzą młodzi, cierpliwi, wykwalifikowani i zaangażowani instruktorzy, których celem jest rzetelna nauka jazdy i przygotowanie osoby do zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy.

- instruktora prowadzącego przydziela losowo kierownik ośrodka. Instruktor prowadzący przeprowadza egzamin wewnętrzny oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za praktyczne przygotowanie osoby szkolonej do egzaminu państwowego.

- w trakcie szkolenia instruktor prowadzący musi wyjeździć min. 50% godzin (z danym kursantem) przewidzianych w programie szkolenia na daną kategorię.

- w trakcie szkolenia istnieje możliwość zmiany instruktora prowadzącego, zgłaszając kierownikowi ośrodka na piśmie uzasadniając swoją decyzję.

- czas trwania jazdy: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, godz.

- jazdy prowadzone są na terenie całej Warszawy w godz. 7.00 - 22.00.

- miejsce spotkań:  plac bankowy (pod biurem I) ul.Długa 29 oraz  Mc Donald’s na skrzyżowaniu ul.Górczewskiej i Lazurowej (pod biurem II). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany miejsca spotkań.

- po ukończeniu każdej jazdy instruktor wypisuje kartę przeprowadzonych zajęć i szczegółowo wyjaśnia spostrzeżenia i błędy z niej wynikające.

- w trakcie szkolenia przewidziana jest jazda poza miastem na odcinku min 50 km o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

- ośrodek nie pracuje w niedziele i święta - należy dokładnie zapoznać się z regulaminem i kalendarzem dni roboczych OSK (dostępne w biurze)

- po ukończonym szkoleniu zostaje przeprowadzany przez instruktora prowadzącego egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

- po przeprowadzonym egzaminie instruktor prowadzący wypełnia kartę przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i wystawia opinię osobie egzaminowanej, określając jej przygotowanie praktyczne.

- jeżeli instruktor uzna iż osoba nie jest przygotowana do zdawania egzaminu państwowego (oblała egzamin wew.), zaświadczenie o ukończeniu kursu nie zostaje jej wydane, a osoba obowiązana jest do wyznaczenia sobie następnego terminu.

- jeżeli osoba zdała egzamin wewnętrzny umawia się w biurze na odbiór zaświadczenia.

- ustalone godziny jazd można odwołać lub przełożyć bez żadnych konsekwencji dwa pełne dni robocze przed wyznaczonym terminem, w przeciwnym razie przepadną.